Select language: English Bulgarian Romanian
Tел.: +359 52 953335
E-mail: agency@hgmlogistics.com

ЗА КОМПАНИЯТА

ЗА КОМПАНИЯТА

ЕЙЧ ДЖИ ЕМ ПОРТ ЛОДЖИСТИКС е регистрирана през 2012 година като дъщерно дружество на Фиделитас ЕООД, компания с над 20 години опит в областта на качествения и количествения стоков контрол и морски услуги. Ейч Джи Ем Порт Лоджистикс предлага интегрирани логистични услуги в областта на проектните товари, зърнената индустрия и морската логистика, както и различни дейности, свързани с уреждането на застрахователни щети. Към момента компанията има офиси в България и Румъния (Варна, Бургас, София и Констанца), като по този начин успяваме да покрием основните черноморски пристанища и важни търговски центрове в двете държави.АМБИЦИЯ

Амбицията на Ейч Джи Ем Порт Лоджистикс е:

• Да бъдем достатъчно големи, за да работим по големи проекти, и същевременно достатъчно малки, за да гарантираме личен подход и отношение към всеки наш клиент
• Да предлагаме не само продукти и услуги, но също така концепции, решения и стратегии, съобразени със специфичните изисквания на различните индустрии
• Да бъдем компания, която е известна с проактивния си подход към клиентите


2018, All Rights Reserved.
ЗА КОМПАНИЯТА