Select language: English Bulgarian Romanian
Tел.: +359 52 953335
E-mail: agency@hgmlogistics.com

УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ

Нашите дейности по уреждане на застрахователни щети включват:

• Инспекции на щети по всички видове стоки, превозвани по море, въздух или суша
• Съдействие по искове по отговорност на превозвача
• Организиране и координиране на инспекции в други държави
• Управление на загубите
• Регресни искове
• Разследване на щети
• Препоръки за намаляване на рисковете при транспорт
• Инспекции на складове и оценка на риска
• Контрол при товарене / разтоварване на превозни средства
• Инспекции на щети по движимо и недвижимо имущество
• Организиране на спасителни операции
• Продажба на увредени стоки


2018, All Rights Reserved.
УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ