Select language: English Bulgarian Romanian
Tел.: +359 52 953335
E-mail: agency@hgmlogistics.com

СПЕЦИФИЧНА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ

Укрепване
Използване на сертифицирани материали
Извършваните действия по укрепването са в съответствие с международните стандарти и правила за укрепване на товари при превоз по суша и море
Издаване на сертификат за укрепване

Мобилни кранове
За товаро-разтоварни операции на извънгабаритни товари на / от кораби
Капацитет 100 MT

Складиране
Наети складове
Открити складове

2018, All Rights Reserved.
СПЕЦИФИЧНА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ