Select language: English Bulgarian Romanian
Tел.: +359 52 953335
E-mail: agency@hgmlogistics.com

ПРОЕКТНА ЛОГИСТИКА

Нашият екип познава добре правилата и разпоредбите за превоз на различни видове товари, което в съчетание с опита ни прави експерти в услугите, свързани с проектната логистика не само в България и Румъния, но и в цяла Европа.

• Управление на проекти
• Пристанищни операции и митническо посредничество
• Вътрешен транспорт
• Получаване на разрешения за извънгабаритни товари
• Проучване и избор на най-подходящите маршрути
• Опитни служители в точките на натоварване и разтоварване и по време на транспортирането
• Контрол на операциите

Всички запитвания, които получаваме, се проучват внимателно. Предлагаме безплатни консултации по време на планирането, както и преди непосредственото транспортиране на стоките.

2018, All Rights Reserved.
ПРОЕКТНА ЛОГИСТИКА