Select language: English Bulgarian Romanian
Tел.: +359 52 953335
E-mail: agency@hgmlogistics.com

КОРАБЕН БРОКЕРАЖ

Корабният брокер е агент на корабособственика и посредничи между него и чартьорите. Нашите услуги в областта на корабния брокераж включват:

• Консултации за корабособствениците и / или товародателите как да увеличат печалбата си или да намалят разходите на база опита и експертизата на екипа и познанията за пазара
• Участие при подписването на договор, включително при воденето на преговори при фиксирането или продажбата, при финализиране на клаузите на договора, до окончателното сключване
• Лице за контакт 24/7

 

2018, All Rights Reserved.
КОРАБЕН БРОКЕРАЖ