Select language: English Bulgarian Romanian
Tел.: +359 52 953335
E-mail: agency@hgmlogistics.com

Екип

Екипът на Ейч Джи Ем Порт Лоджистикс се състои от мотивирани и високообразовани служители, които имат дългогодишен опит в областта на пристанищната и морската логистика, уреждането на застрахователни щети и количествения и качествен контрол на стоки.2018, All Rights Reserved.
Екип